Sensorë dridhje për monitorimin e makinave dhe transportuesve të letrës

Sensori i dridhjeve mund të mbijetojë në një mjedis të lagësht dhe me pluhur

Kushinetat rrotulluese janë shpëtimi i shumë proceseve industriale, përfshirë prodhimin e letrës dhe plastikës dhe minierave.Këto kushineta zakonisht janë të vendosura në zona të nxehta, të lagështa ose të rrezikshme që janë të paarritshme për profesionistët e mirëmbajtjes parashikuese.Përdorimi i përshpejtuesve të instaluar përgjithmonë do t'u japë analistëve të dridhjeve mundësinë për të zbuluar dështime serioze të mbajtjes, të tilla si gropa ose spalling dhe problemet e lubrifikimit, përpara se të shkaktojnë një mbyllje të rëndë.

Nxierometrat e ICP me temperaturë të lartë ofrojnë mbrojtje të përballueshme.Këto modele ofrojnë aftësinë më të mirë të temperaturës së lartë të çdo sensori industrial në treg pa pasur nevojë për një përforcues të ngarkuar të jashtëm.Përshpejtuesi i temperaturës së lartë të qarkut të integruar mund të lidhet drejtpërdrejt me kolektorin e të dhënave portative, e cila kursen para për kompaninë dhe siguron një instalim të thjeshtë dhe të pastër.


Koha e Postimit: Korrik-13-2022